Artykuły na temat leczenia, uzależnień, medycyny oraz psychologii

Leczenie uzależnień

Uzależnienia takie jak narkomania, uzależnienie od leków czy też alkoholizm to choroby bardzo poważne. Odziałują one na stan zdrowia fizycznego osoby uzależnionej, ale przede wszystkim są zagrozenim dla ich zdrowia psychicznego.

Istnieją różne uzależnienia. Człowiek może być uzależniony od różnego rodzaju substancji takich jak leki, alkohol czy narkotyki. Jak każda choroba uzależnienia mogą a nawet powinny być leczone, jednak identycznie jak w przypadku różnych chorób, różne uzależnienia wymagają różnego rodzaju leczenia.

Generalnie rzecz biorąc jakiekolwiek leczenie od wszelkieog typu uzależnień to nic innego jak terapia mająca na celu przede wszystkim resocjalizację oraz reedukację osoby uzależnionej poprzez ciąg różnego rodzaju procesów.

Leczenie uzależnień różnego typu można podzielić na dwa podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest detoksykacja organizmu osoby uzależnionej popularnie zwany detoksem. Etap ten polega na gwałtownym odstawieniu przez osobę uzależnioną substancji, od której jest ona uzależniona. Etap ten połączony jest z terapią farmakologiczną oraz doborem odpowiedniej do rodzaju leczenia diety.

Drugim etap leczenia uzależnień jest terapia dla osoby uzależnionej. Jest on bardzo ważny ponieważ to właśnie w trakcie tego etapu osoba uzależniona oduczana jest nawyków oraz uczona nowego trybu życia. W zależności od typu uzależnienia i jego siły leczenie uzależnień na tym etapie może przebiegać w różny sposób i z różnym nasileniem. Osoba uzależniona może brać udział w psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii grupowej. W trakcie etapu terapeutycznego popularnym rozwiązaniem jest tzw. reprogramming.

Reprogramming (z ang. przeprogramowanie) to proces reedukacji pacjenta w kwestiach takich jak zdrowy tryb życia, zmiana towarzystwa , czy też nauka nowych zasad postępowania, dzięki którym pacjent będzie mógł się oderwać od nałogu i wytrwać w abstynencji. Reprogramming jest procesem szeroko stosowanym w Polsce.

Leczenie każdego z uzależnień zawsze poprzedzane jest różnego rodzaju badaniami pacjenta. W ramach tych badań przeprowadzane są m.in. diagnoza ogólnego stanu zdrowia pacjenta, badania laboratoryjne (w zależności od pacjenta mogą to być badania podstawowe lub specjalistyczne) oraz ocena stanu wydolności narządów pacjenta. Oprócz badań stanu zdrowia pacjenta przeprowadzane są również ocena stanu zdrowia psychicznego pacjenta wraz z jego diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną.

Po zakończeniu leczenia w specjalistycznej placówce pacjent jest gotowy na powrót do społeczeństwa. Nie oznacza to jednak całkowitego zakończenia leczenia uzależnień. Każdy pacjent opuszczający placówkę otrzymuje odpowiednie zalecenia dotyczące dalszego leczenia oraz listę kontaktów do terapeutów z całego kraju, z których usług może skorzystać w każdej chwili. Zalecane jest aby osoby uzależnione brały udział w różnego rodzaju spotkaniach terapeutycznych i grupach samopomocy. Przykładowo ważnym etapem leczenia alkoholizmu jest udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

Leczenie wszelkiego rodzaju uzależnień jest procesem długim, ale bardzo ważnym. Pomaga on osobom uzależnionym na powrót do społeczeństwa. Bardzo często jednak osoby uzależnione nie zdają sobie sprawy z choroby dlatego też należy im pomóc.

Tagi: leczenie  uzależnienia  narkomania  alkoholizm  reprogramming  terapia 

Artykuły o podobnej tematyce:
Nowoczesne sposób na walkę z nałogiem nikotynowym

Aktywność robotów sieciowych: Google: 418, MSN: 24, Yahoo: 42